آرشیو خبر

برگزاری آزمونهای TOEFL Primary و TOEFL Junior

برگزاری آزمونهای TOEFL Primary و TOEFL Junior

1397/6/5

جذب مدرس زبان انگلیسی

جذب مدرس زبان انگلیسی

1397/5/3

برگزاری آزمونهای دانشگاه کمبریج (FCE, PET, KET) در آموزشگاه زبان ایلیــــا

برگزاری آزمونهای دانشگاه کمبریج (FCE, PET, KET) در آموزشگاه زبان ایلیــــا

1396/4/11

آغاز به کار رسمی دپارتمان آزمون آموزشگاه زبان ایلیـــا

آغاز به کار رسمی دپارتمان آزمون آموزشگاه زبان ایلیـــا

1396/4/11

راه اندازی سامانه اطلاع رسانی و ثبت نام آنلاین آموزشگاه زبان ایلیا

راه اندازی سامانه اطلاع رسانی و ثبت نام آنلاین آموزشگاه زبان ایلیا

1396/4/11

روزآمدسازی سیستم آموزشی و کتابهای Reading & Listening

روزآمدسازی سیستم آموزشی و کتابهای Reading & Listening

1395/6/26

برگزاری دوره ضمن خدمت کاربرد تکنیکهای جدید تدریس مهارتهای چهارگانه

برگزاری دوره ضمن خدمت کاربرد تکنیکهای جدید تدریس مهارتهای چهارگانه

1395/6/26

آغاز ثبت نام ترم تابستان 1395

آغاز ثبت نام ترم تابستان 1395

1395/3/25

جشن ده سالگی ایلیــــا

جشن ده سالگی ایلیــــا

1395/3/25
نمایش آیتم ها 1 - 9 از 42