کلاسهای فیلم و بحث آزاد:

     این کلاسها به عنوان مکمل برای زبان‏ آموزان در سطوح مختلف برگزار می ‏شوند. پس از گروه‏ بندی متقاضیان نوجوان و بزرگسال بر اساس سطح، برای هر گروه فیلمی متناسب با سطحشان در نظر گرفته می ‏شود. زبان‏ آموزان می ‏توانند در این کلاسها دو مهارت Speaking و Listening خود را تقویت نمایند و دامنه واژگان و اصطلاحات روزمره خود را گسترش دهند. ثبت ‏نام در این دوره ‏ها برای هر فیلم جداگانه صورت می ‏گیرد و تدریس هر فیلم بین 6 تا 8 ساعت طول می‏ کشد.

             برای کلاسهای بحث آزاد نیز برای هر جلسه موضوعی ارائه و در مورد آن بحث و گفتگو می ‏‏شود. طول این دوره نامحدود است