دپارتمان آزمون ایلیــــا برای دوره‌های آمادگی آزمونهای دانشگاه کمبریج ثبت‌نام می‌کند.
دوره‌های زیر از ترم شهریور در آموزشگاه برگزار خواهند شد:
1. YLE Starters
2. YLE Flyers
3. KET
4. PET
5. FCE
پس از پایان دوره نیز، همانند تیر ماه امسال، آموزشگاه آزمون‌ها را توسط نمایندگی کمبریج در سیرجان برگزار خواهد کرد.